ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Η μετάβαση του παιδιού από την οικογένεια στην ευρύτερη κοινωνία του Σχολείου πραγματοποιείται με υπευθυνότητα, με πλήρη στήριξη και με σεβασμό της προσωπικότητας και των αναγκών του κάθε παιδιού, βοηθώντας έτσι την κοινωνικοποίησή του. Όσον αφορά στη νοητική ανάπτυξη του παιδιού στη προσχολική ηλικία, βασικός στόχος του Σχολείου μας είναι η υποβοήθησή του για να επεκτείνει και να εμπλουτίσει τους μηχανισμούς λειτουργίας της σκέψης του, μέσα από το παιχνίδι, τη συζήτηση, και τη δημιουργική απασχόληση.
 
Το ενδιαφέρον του Σχολείου μας δεν περιορίζεται όμως μόνο στην απόκτηση ακαδημαϊκής γνώσης (που είναι σημαντική βέβαια για την ομαλή μετάβαση του παιδιού στα επόμενα στάδια της εκπαίδευσης, έτσι όπως το εκπαιδευτικό σύστημα είναι δομημένο), αλλά αγκαλιάζει όλες τις αναζητήσεις του παιδιού και το βοηθάει να ανακαλύπτει τις ιδιαίτερες κλίσεις και ενδιαφέροντά του, να τα καλλιεργεί και να τα εξελίσσει.
 
Τα τμήματα:
  • Βρεφικό Τμήμα: 6 μηνών έως 2 ετών
  • Μεγάλο Βρεφικό: Τμήμα 2 έως 3 ετών
  • Προ-προνηπιακό: Τμήμα 3 έως 3,5 ετών
  • Προνηπιακό Τμήμα: 3,5 έως 4,5 ετών
  • Νηπιαγωγείο: 4,5 έως 5,5 ετών
 
Το σχολείο λειτουργεί καθημερινά 7:00 έως 17:00